Vordingborg Kommunes hjemmeside

Møn Kulturarvsatlas

Kulturarvsstyrelsens hjemmeside
ForsideDet trykte atlasForord og indledningNaturLandskabKulturarvVærdifulde kulturmiljøer1. Stege inden for volden2. Det græske kvarter3. Stege Sukkerfabrik4. Halvøen Ulvshale5. Sommerhuse på Ulvshale6. Nyord7. Nordfelt gods8. Borre Sømose og Borre9. Liselund Park10. Møns Klint som udflugtsmål11. Busene Have12. Møn Fyr13. Klintholm Havn14. Klintholm gods15. Mandemarke ejerlav16. Elmelunde17. Rødkilde Højskole18. Marienborg gods19. Damsholte kirke20. Fanefjord Skov21. Fanefjord, Grønsalen og kirken22. Flintindustrianlægget Daneflint23. Byområdet Damme/Askeby24. Bogø Hovedgade25. Lindholm ForsøgsstationBygningskultur og arkitekturArkitektur og byggeskikBevaring og udvikling i Møn KommuneSignaturforklaringKolofonKulturmiljødatabasenBygningsdatabasenSådan blev atlasset tilKommunens handlingsplan

13. Klintholm Havn

Klintholm Havn 1:8.000
 
1 De røde og hvide fiskerskure opleves næsten som en lille by i sig selv med smalle passager og pladser, hvor der ordnes garn.
 
2 Husene ligger på række langs havnegaden overfor kajer og havnebassiner. Ved pakhuset samles det åbne rum af en gruppe høje træer.

Landskab: Kyst og nor

Tema: Fiskeri, søfart, færgesteder og broer

Tid: 1790 - 1880

På Klintholm Havn opleves rigtig havnestemning. Her er havnebassiner, kajer og fiskerskure, og langs havnegaden ligger den nedlagte toldbod, den tidligere fiskeeksportørvilla, Ankerhus, og det høje pakhus, der engang var kornmagasin. Længst ude i øst er stejlepladsen, hvor fiskerne kan ordne garn på det store, græsklædte rum. Et røgeri ligger overfor. Dette fisker- og havnemiljø er kulturmiljøets bærende bevaringsværdier.

Klintholm Havn er lige netop klemt ind på den tørre plet, der er mellem mosedraget og havet i syd. Kyst og land er næsten i samme lave niveau, og havn og bebyggelse er stærkt forbundne størrelser, med havnegaden som den faste ryg, som kajer, havnebassin og fiskerhytter kobler sig på. Mellem havnegade og stejleplads tager villavejene tråden op med vejnavne, der henviser til skibsverdenen, fx Amandavej, og grej og både i forhaverne. Overfor ligger Klintholm Søbad, som blev bygget som sommerpensionat i 1925. Men det er en anden historie.

Klintholm Havn blev opført i 1878 som havn for Klintholm gods, og i 1925 blev havnen kommunal. I efterkrigsårene var fangsterne ved Klintholm så store, at der måtte bygges et nyt ishus til isning af fisk, og i 1959 åbnede fiskerne en auktionshal. I løbet af 1970'erne kom turisme og lystbåde til - i så høj grad, at fiskerne kunne have svært ved at finde kajplads. Det blev besluttet at anlægge en lystbådehavn - udenfor, vest for byen. Men også turisterne kommer for at opleve havnestemningen og den vitale fiskerihavn, og denne funktion og karakter er væsentlig at bevare.

SøgLitteraturLinksKontakt