Vordingborg Kommunes hjemmeside

Møn Kulturarvsatlas

Kulturarvsstyrelsens hjemmeside
ForsideDet trykte atlasForord og indledningNaturLandskabKulturarvVærdifulde kulturmiljøer1. Stege inden for volden2. Det græske kvarter3. Stege Sukkerfabrik4. Halvøen Ulvshale5. Sommerhuse på Ulvshale6. Nyord7. Nordfelt gods8. Borre Sømose og Borre9. Liselund Park10. Møns Klint som udflugtsmål11. Busene Have12. Møn Fyr13. Klintholm Havn14. Klintholm gods15. Mandemarke ejerlav16. Elmelunde17. Rødkilde Højskole18. Marienborg gods19. Damsholte kirke20. Fanefjord Skov21. Fanefjord, Grønsalen og kirken22. Flintindustrianlægget Daneflint23. Byområdet Damme/Askeby24. Bogø Hovedgade25. Lindholm ForsøgsstationBygningskultur og arkitekturArkitektur og byggeskikBevaring og udvikling i Møn KommuneSignaturforklaringKolofonKulturmiljødatabasenBygningsdatabasenSådan blev atlasset tilKommunens handlingsplan

17. Rødkilde Højskole

Rødkilde Højskole 1:8.000
 
1 Rødkildes hovedbygning ligger med parken foran sig, på det faldende terræn ned mod Noret.

Landskab: Strukturer på tværs af landskabet

Tema: Undervisning og kultur

Tid: 1790 - 1880

Rødkilde Højskole ligger i et småbakket morænelandskab, der skråner ned mod den vestlige ende af Stege Nor. Placeringen ved Stege Nor er enestående, og på klare dage er der udsigt til Høje Møn. Arkitekten har været inspireret af herregårde, da stilen blev valgt til højskolen med kamtakkede gavle, sandstensbånd og tårn. Overfor ligger en mindre bygning med paptag og lanterne i toppen. Det er Ottekanten, Møns første forsamlingshus, opført i 1878. I dag bruges bygningen som samlingssal for skolen. Hovedbygningens tårn og lanternen går i dialog med hinanden på tværs af rummet og samler anlægget under et.

Den gamle vej gik oprindeligt tættere på bygningerne. Det afsløres af havemurene, Gule Hus og ankomstpladsen, som er meget åben. Herfra skuer man nedover parkens grønne plæner til Noret, hvor tagrør vokser langs bredden. Rødkilde er opkaldt efter kilden, der går ned gennem parken. Undervejs dirigeres kilden ind gennem en ringdam, før den løber videre ned til Noret. Parken er anlagt med romantisk slyngede havegange, mindesmærker og småbygninger, der føjer sig ind som små ophold på vejen rundt: et bindingsværkshus, en pavillon og sågar en jordhytte. I randen af parken ligger de mere praktisk betonede huse som hønsehus og lade. Yderst i syd afrundes parken af en fårefold; ellers er den indrammet af levende hegn, til dels plantet på et dige.

En mere alvorsfuld stemning slås an i parkens nordlige del. Her ligger en mindelund med blandt andet en stor skulptur af Frede Bojsen, der grundlagde højskolen på dette sted i 1866. Skolen tilbød egnens landboungdom undervisning i landbrug, håndværk og gartneri, foruden de obligatoriske forelæsninger i historie og litteratur. I 1868 begyndte de første kurser for kvinder. Gennem årene har skolen fungeret som landbrugs- og håndværksskole, sygeplejeforskole, naturskole og er nu teaterskole. Nye bygninger er gennem tiderne kommet til for at rumme den vekslende anvendelse. De bygninger, der bærer de største kulturmiljøværdier, er også de ældste bygninger: "herregården", Ottekanten, Gule Hus og Syden. Herudover parken med pavillon, jordhytte, bindingsværkshus, og ringdam samt monumenterne, som tilfører parken en særlig højtidelig stemning.

SøgLitteraturLinksKontakt