Vordingborg Kommunes hjemmeside

Møn Kulturarvsatlas

Kulturarvsstyrelsens hjemmeside
ForsideDet trykte atlasForord og indledningNaturLandskabKulturarvVærdifulde kulturmiljøer1. Stege inden for volden2. Det græske kvarter3. Stege Sukkerfabrik4. Halvøen Ulvshale5. Sommerhuse på Ulvshale6. Nyord7. Nordfelt gods8. Borre Sømose og Borre9. Liselund Park10. Møns Klint som udflugtsmål11. Busene Have12. Møn Fyr13. Klintholm Havn14. Klintholm gods15. Mandemarke ejerlav16. Elmelunde17. Rødkilde Højskole18. Marienborg gods19. Damsholte kirke20. Fanefjord Skov21. Fanefjord, Grønsalen og kirken22. Flintindustrianlægget Daneflint23. Byområdet Damme/Askeby24. Bogø Hovedgade25. Lindholm ForsøgsstationBygningskultur og arkitekturArkitektur og byggeskikBevaring og udvikling i Møn KommuneSignaturforklaringKolofonKulturmiljødatabasenBygningsdatabasenSådan blev atlasset tilKommunens handlingsplan

7. Nordfelt gods

Nordfelt gods 1:35.000
 
1 Fra Torpe går en allé nedover herregårdsmarkerne til Nordfelt, der ligger skjult i skoven.
 
På dette historiske luftfoto (u.å.) ses avlsbygningerne i forgrunden og med parken med hovedbygningen bag. Store dele af herregårdsanlægget blev fredet i 1987, og Nordfelt står i dag omtrent, som det stod omkring 1930.

Landskab: Ager, bakkeland og overdrev

Tema: Landbrug og bebyggelse

Tid: 1790 - 1880

Nordfelt gods er grundlagt i tiden efter krongodssalget og er et af de tre godser, som blev bygget på Møn i den forbindelse. Det er samtidig det bedst bevarede. Nordfelt ligger nær ved Møns nordkyst på den yderste spids af en gammel randmoræne. Hele området, fra Nordfelt og ned til Elmelunde, er skudt op foran en gletscher, som kom fra nordøst. Det afslører de langstrakte rygge i landskabet, som krummer i retning mod den is, der engang lå mod nordøst.

En sten med navnet "Nordfelt" fortæller klart, at træder man ind gennem diget på tværs af Nordfeltvej, så står man på herregårdsjorden. I kontrast til de mindre, kileformede marker omkring landsbyen Torpe, ligger herregårdsjorden som store, bølgede marker, der fylder det store landskabsrum. Mellem markerne er levende hegn og mindre skovstykker: Spejlsby Skov, Ridefoged Lukke og Kohave - og ude ved kysten Fredskov og Østermark Lukke. Efter diget går vejen nedover godsets jorder gennem en allé til Fredskov, hvor selve herregårdsanlægget og parken ligger. Selv om bygningerne ikke er synlige, er alléen en klar indikator af herregårdens tilstedeværelse. Den afsides beliggenhed forstærkes ved, at bygningerne gemmer sig i skoven. Træerne lukker for udsigt til havet fra store dele af bygningsanlægget. Det er skov og mark, som dominerer.

Nordfelt gods bestod før krongodssalget af landsbyerne Borre, Nyborre, Sdr. Vestud, Nørre Vestud, Torpe, Hjertebjerg, Østermark, Spejlsby og Elmelunde. Ved krongodssalget i 1769 blev området købt i fællesskab af de lokale bønder. Bønderne måtte dog opgive, og salget kom til at gå om. Godset blev herefter købt af vicelandsdommer Wichmann. I 1820 erhvervede amtmand, greve Danneskiold-Samsøe godset. I dag er det slægten Haubroe, der ejer Nordfelt.

Når man kommer til herregården fanges øjet af et lille, hvidkalket hus med sort bindingsværk. Det ligner en engelsk "cottage" eller en schweizerhytte. Bag det lille hus ligger de kæmpestore lader. Ladegården fra 1886 er tegnet af Philip Smidth og står i røde sten ligesom hovedbygningen, men er i en enklere stil. En af laderne har dog en smuk, spånklædt gavl, som står mellem de grønne allétræer langs vejen. Efter kostalden bryder to store siloer ind i rækken af allétræer.

Alléen sigter mod to piller i kampestensmuren omkring parken. Her ligger herskabsstalden som et vinkelbygget, tilbagetrukket bygningsanlæg. Hovedbygningen ligger øst for, højt i terrænet. Den er et enkeltfløjet anlæg, frit beliggende i parken efter engelsk mønster.

Hovedbygningen er bygget i 1874 i nygotisk stil, med Frederik Wilsbech som arkitekt. Den er symmetrisk over en midttværakse og har på hver side en udbygning - en såkaldt frontispice. På hver side af frontispicerne er der to mindre gavlkviste, og både gavle og kviste er prydet med kamtakker. Bygningen er opført i røde sten med skifer på taget.

Parkens engelske haveinspiration formidler en blid overgang fra den omkringliggende skov til den mere plejede park"natur". Hele området er særdeles naturskønt, og skoven plejes under naturskovslignende drift og med en høj grad af naturpleje.

SøgLitteraturLinksKontakt